Превъртане назад във времето до 24 часа.

Гледайте канали назад във времето.  Използвайте електрония справочник да изберете желаното от вас предаване излъчено през изминалите 24 часа.

*Функцията TimeShift може да бъде активирана само на избран канали.